Liên lạc với chúng tôi
0982667610

Reset khóa Hafele

Nhận cài đặt khóa cửa Hafele:

  • Reset, cài lại khóa theo yêu cầu.
  • Cấp mã chủ mới, hướng dẫn thay đổi mã chủ.
  • Kiểm tra miễn phí khóa.
  • Thay pin chính hãng Bexel LR6 – Super Alkaline.