Liên lạc với chúng tôi
0982667610

Sửa khóa Adel US3-8908

Nhận sửa chữa những lỗi sau:

  • Mất nguồn, nguồn không ổn định.
  • Lỗi mạch điện, mạch điện có axit chảy vào.
  • Kẹt chốt, thao tác đóng mở cửa khó khăn.
  • Vân tay không nhận, liệt phím số.
  • Khóa chớp đỏ, báo hú liên tục.
  • Không tự động khóa cửa.
  • Không thể cài đặt thêm bớt dữ liệu.