Liên lạc với chúng tôi
0982667610

Khóa không nhận thẻ từ ( Card )

Chúng tôi nhận sửa chữa, thay thế linh kiện khóa điện tử nhập khẩu:

+ Cài đặt: vân tay, thẻ từ, mật mã.

+ Hướng dẫn sử dụng và thao tác sử lý sự cố nhỏ.

+ Khóa không nhận vân tay, thẻ từ, mật mã….

+ Khóa nhanh hết Pin, Pin chảy axit…

+ Mất chìa cơ, chìa cơ bị kẹt.

+ Cài đặt Remote, thêm thẻ từ.

+ Thay linh kiện, phụ kiện ( Đầu đọc vân tay, Main, Pin ).

Hình ảnh sửa chữa thực tế: